Rad sa tabelama u programu za obradu teksta – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Tabela nam omogućava da se lakše snađemo sa velikom količinom podataka i da brže nađemo podatke koje su nam potrebne.

2. Tabela se sastoji od:

3. U tabelama se taster Enter koristi za prelazak u sledeći red ili kolonu.

4. U tabelama taster Enter koristimo:

5. Umetanje tabele vrši se uz pomoć koje kartice?
6. Row je:

7. U presecima tabela se nalaze:

8. Kakav sadržaj postavljamo u ćeliju?

9. Formatiranje tabele vrši se uz pomoć koje kartice?

10. Na kartici Dizajn imamo mogućnost da unapred izaberemo neke definisane tabele.
11. Na kartici Raspored imamo sledeće alatke:

12. Sa kojom naredbom možemo deliti čelije?

13. Sa kojom naredbom možemo spajati čelije?

14. Veličina tabele sa slike?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ