Једначине и неједначине (рационални бројеви)

Резултат теста

1. Израчунај: 7/13·x=-1 2/5

2. Који број треба умањити за 2,5 да би се добио број -5? (Унети само број)

3. Израчунај: (x-3/4·1 3/5):(-7/12)=(3,2-4,46):0,7

4. Израчунај неједначину: x:3,21>0,7

5. Израчунај: (x-4/3)·1/2=-5/6 (Унети само број)

6. Реши неједначину: x+1/3<5/12

7. За колико треба умањити збир бројева -3 и -4, па да се добије број 1? (Унети само број)

8. Одреди најмањи цео број који је решење неједначине (-3/4·x-2/3: 1 7/9)·2/3≤1 3/5

9. Реши неједначину: x:(-3 7/9)≥-4 13/17

10. Реши неједначину: x·1/2<3/4

11. Одреди x: x-0,42=-1 (Унети само број)

12. Реши неједначину: 6:x<0

13. Реши једначину: x+ 1 5/8=3/8

14. Израчунај: 3,5+(-17-x)=-4 (Унети само број)

15. Који бројеви скупа М={-2,3,-1/2, -3/4,0,-1 1/3} припадају скупу решења неједначине x:(-1,15)>-1 ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

M K
Провера знања је објављена: 24. марта 2021