Једначине и неједначине (рационални бројеви)

Једначине и неједначине (рационални бројеви)

Скуп рационалних бројева (основни ниво)

Рационални бројеви

Рационални бројеви

Резултат теста

1. Реши неједначину: x+1/3<5/12

2. Израчунај: -0,16=-2,4:а (Унети само број)

3. Реши неједначину: x·1/2<3/4

4. Који бројеви скупа М={-2,3,-1/2, -3/4,0,-1 1/3} припадају скупу решења неједначине x:(-1,15)>-1 ?

5. Израчунај: 7/13·x=-1 2/5
6. Израчунај: (x-4/3)·1/2=-5/6 (Унети само број)

7. Реши неједначину: x:(-3 7/9)≥-4 13/17

8. Реши једначину: x+ 1 5/8=3/8

9. Израчунај: 3,5+(-17-x)=-4 (Унети само број)

10. Реши неједначину: 6:x<0
11. За колико треба умањити број -1 3/20 да би добијена разлика била већа од 0,8?

12. Реши неједначину: 6-((2·x-3)-8)≤23

13. Који број треба умањити за 2,5 да би се добио број -5? (Унети само број)

14. Реши једначину: y:11/6=-3/22 (Унети само број)

15. Израчунај: (x-3/4·1 3/5):(-7/12)=(3,2-4,46):0,7
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ