Једначине и неједначине (рационални бројеви)

Једначине и неједначине (рационални бројеви)

Скуп рационалних бројева (основни ниво)

Рационални бројеви

Рационални бројеви

Резултат теста

1. Одреди вредност x: (x-3 1/5)+2 1/3=-5/6 (Унети само број)

2. Који број треба умањити за 2,5 да би се добио број -5? (Унети само број)

3. Израчунај неједначину: x:3,21>0,7

4. Реши неједначину: x·1/2<3/4

5. Који бројеви скупа М={-2,3,-1/2, -3/4,0,-1 1/3} припадају скупу решења неједначине x:(-1,15)>-1 ?

6. Израчунај: (x-3/4·1 3/5):(-7/12)=(3,2-4,46):0,7

7. Израчунај: 7/13·x=-1 2/5

8. За колико треба умањити збир бројева -3 и -4, па да се добије број 1? (Унети само број)

9. Реши неједначину: x-2,5≥-6

10. Одреди најмањи цео број који је решење неједначине (-3/4·x-2/3: 1 7/9)·2/3≤1 3/5

11. Израчунај: (x-4/3)·1/2=-5/6 (Унети само број)

12. Одреди x: x-0,42=-1 (Унети само број)

13. Реши једначину: y:11/6=-3/22 (Унети само број)

14. Реши неједначину: x:(-3 7/9)≥-4 13/17

15. Израчунај: 3,5+(-17-x)=-4 (Унети само број)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ