Рационални бројеви – тест

Рационални бројеви

Upoređivanje racionalnih brojeva – test

Deljenje racionalnih brojeva – test

Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva – test

Резултат теста

1. Који се од наведених рационалних бројева може записати у облику: - 31⁄5

2. Који је број за 6,5 мањи од броја -9,5?

3. -2⁄3 * (- 5⁄6)=

4. Апсолутна вредност рационалног броја:

5. 3⁄4 : (- 4⁄5)=
6. Вредност израза: -2 4⁄5 - 1 3⁄10 je:

7. Где је смештен супротан број рационалног броја?

8. Израчунај вредност израза: 1⁄15 - 9⁄20

9. Које од наведених тврђења НИЈЕ тачно?

10. При сабирању два рационална броја истог знака:
11. - 3⁄4 + 5⁄6 - 1⁄8 =

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ