Рационални бројеви – тест

Рационални бројеви

Upoređivanje racionalnih brojeva – test

Deljenje racionalnih brojeva – test

Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva – test

Резултат теста

1. -4,8+4,8:3-2=

2. 3⁄4 : (- 4⁄5)=

3. Који је од наведених бројева највећи?

4. При сабирању рационалних бројева различитог знака:

5. 12 6⁄5:(-3 1⁄2)=

6. Вредност израза: -2 4⁄5 - 1 3⁄10 je:

7. Који је број за 6,5 мањи од броја -9,5?

8. Апсолутна вредност рационалног броја:

9. Који је број за 1⁄8 већи од броја - 5⁄12:

10. Како се означава скуп рационалних бројева?

11. Којa је од наведених тврђења je тачнa:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ