Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Гласови – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Наставци -ах и -асмо се користе за грађење имперфекта у:

2. Допуни реченицу одговарајућим обликом плусквамперфекта „Ми не ________ (бити) тамо никада.”

3. Имперфекат се гради од ________ глагола.

4. Обележи глаголска времена:

5. Глаголски облик којим се изриче радња која се десила непосредно пре тренутка говорења је:
6. Допуни реченицу „Ми данас _________ (купити) јабуке.”

7. Допуни реченицу „Тамара, избациће нас са часа ако ти и даље __________ (правити) буку.”

8. Обележи реченице у којима је употребљен императив:

9. Изабери глаголске облике који су у имперфекту:

10. Глаголски облик који изриче радњу која је трајала у прошлости, и сада је употребљавамо само у приповедању је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ