Глаголски облици

Резултат теста

1. Обележи тврдње које се односе на грађење плусквамперфекта:

2. Допуни реченицу одговарајућим обликом плусквамперфекта „Ми не ________ (бити) тамо никада.”

3. Допуни реченицу „Напољу је постало јако хладно, али ја сам се пре тога већ ___________ (обући, мушки род).”

4. У следећем низу глаголских облика, обележи футур II:

5. Допуни реченицу „Тамара, избациће нас са часа ако ти и даље __________ (правити) буку.”

6. Унеси тачан одговор „Они _________ (бити) овде до малопре, па одоше.”

7. Наставци -ах и -асмо се користе за грађење имперфекта у:

8. Глаголски облик којим се изриче радња која се десила непосредно пре тренутка говорења је:

9. Плусквамперфекат је глаголски начин којим се изражавају заповести и жеље да се обаве одређене радње.

10. У императиву не постоји треће лице једнине и множине.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

M K
Провера знања је објављена: 08. марта 2021