Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Гласови – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У следећем низу глаголских облика, обележи футур II:

2. Допуни реченицу „Тамара, избациће нас са часа ако ти и даље __________ (правити) буку.”

3. Унеси тачан одговор „Они _________ (бити) овде до малопре, па одоше.”

4. Обележи тврдње које се односе на грађење плусквамперфекта:

5. Обележи глаголска времена:
6. Глаголски облик који изриче радњу која је трајала у прошлости, и сада је употребљавамо само у приповедању је:

7. Допуни реченицу „Напољу је постало јако хладно, али ја сам се пре тога већ ___________ (обући, мушки род).”

8. У реченици „Када моја мама буде имала времена” употребљен је:

9. Допуни реченицу „Како се оно ________ (звати) Јеленина сестра?”

10. Плусквамперфекат је глаголски начин којим се изражавају заповести и жеље да се обаве одређене радње.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ