Троугао – тест

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Trougao – (vrste, uglovi trougla, površina, stranice, podudarnost…) – testovi

Троугао – тест

Троугао – тест

Троугао – тест

Једнакокраки троугао – тест

Резултат теста

1. Темена троугла су три _________________ тачке. Која од понуђених речи треба да стоји на линији?

2. Збир унутрашњих углова у сваком троуглу износи?

3. Збир спољашњих углова у сваком троуглу износи?

4. Унутрашњи угао троугла и њему одговарајући спољашњи угао су _______________ углови. Који све од понуђених одговора може да стоји на линији?

5. Ако су странице троугла ABC: a=5cm, b=9cm, c= 6cm, онда је
6. Чекирај поља у којима је могуће нацртати троугао од датих страница.

7. Троугао који има тачно две једнаке странице назива се...

8. Троугао чији су сви унутрашњи углови 60°, 60°, 60° је ...

9. Троугао чији су унутрашњи углови 35°, 90°, 55° је ...

10. Најдужа страница у правоуглом троуглу назива се
11. За троугао кажемо да је одређен (може се конструисати) ако су му задата _______ независна елемента. Која реч треба да стоји на линији?

12. Колико има ставова подударности троуглова?

13. Два троугла су подударна ако имају једнаку једну страницу и оба одговарајућа унутрашња угла налегла на ту страницу. Који је ово став?

14. Два троугла су подударна ако имају једнака два пара одговарајућих страница и угао захваћен тим страницама. Који је ово став?

15. Кружница која садржи сва три темена троугла назива се?
16. Тачка у којој се секу симетрале сва три унутрашња угла троугла, назива се ...

17. Ако се центар описане кружнице налази изван троугла, онда је тај троугао ...

18. Центар описане кружнице троугла налази се у пресеку.

19. Обим троугла представља збир свих ...

20. Погледај слику па чекирај пољe где је исправан запис.
21. Центар уписане кружнице троугла налази се ...

22. Изабери она поља код којих се налазе мере тупих углова.

23. Мера оштрих углова правоуглог једнакокраког троугла изражена у степенима износи? Упиши само број, без ознаке за степен.

24. Ако је угао при врху једнакокраког троугла једнак 80°, онда је мера углова на основици тог троугла? Упиши само број без ознаке за степен.

25. Спољашњи угао троугла може бити.... Изабери тачне одговоре.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ