„Пајтон“ – тест (7. р.)

„Пајтон“ – тест

Резултат теста

1. Који од записа представља производ бројева 58 и 22 забележен Пајтон изразом?

2. Kојом наредбом се израчунава и исписује колики рачун треба да плати Мила у самопослузи ако је купила кесицу бомбона која кошта 27,5 динара и паковање жвака које коштају 27,9 динара.

3. Којим изразом се у програмском језику Пајтон израчунава број за 10 већи од разлике бројева 49 и 32. Изабери тачан одговор:

4. Запиши у Пајтон језику израз којим је представљен производ броја 86 и разлике бројева 99 и 33.

5. Шта ће исписати Пајтон окружење када изврши следећи програм? d = 9999 n = 888 * d print(d)
6. Резултат извршавање наредбе print(15>5) je

7. Резултат извршавање наредбе print(7>7) je

8. Резултат извршавање наредбе max(5,8,2,7) je

9. Резултат извршавање наредбе math.sqrt(25) je

10. Којим изразом се у програмском језику Пајтон израчунава број 10 пута већи од разлике бројева 49 и 32. Изабери тачан одговор:
11. Команда print ("Danas је veoma toplo.)

12. Пајгејм je библиотека која садржи низ елемената намењених програмирању 2д графике и прављењу игара.

13. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("blue"), (100,200,60,60),5) crta pravougaonu liniju debljine

14. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("red"), (100,200,60,60)) crta pravougaonik čija je boja

15. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("blue"), (10,10,200,50),1) crta pravougaonik čija je širina
16. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("blue"), (10,10,200,50),1) crta pravougaonik čije je gornje levo teme

17. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("blue"), (10,10,A,B)) Ako hoćemo da crtamo kvadrat onda treba brojevi A i B da budu

18. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("blue"), (100,200,60,60),5) crta

19. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("pink"), (50,30,60,60)) crta

20. pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("red"),(320,240),100,3) crta
21. pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("red"),(320,240),100) crta

22. pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("red"),(320,240),100) crta krug čiji je centar tačka

23. pygame.draw.polygon(prozor,pygame.Color("red"), ((160,40),(280,80),(220,160),(120,160),(80,80)),4) crta

24. pygame.draw.polygon(prozor,pygame.Color("red"), ((160,40),(280,80),(220,160),(120,160),(80,80))) crta

25. pygame.draw.polygon(prozor,pygame.Color("red"), ((160,40),(280,80),(220,160),(120,160),(80,80)),4) crta
26. pygame.draw.polygon(prozor,pygame.Color("red"), ((160,40),(280,80),(220,160),(120,160),(80,80))) crta mnogougao koji je...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ