Источна Азија- клима и хидрографија

Источна Азија- клима и хидрографија

Источна Азија

1. Пустињу Гоби карактеришу температуре и до -40С зими.

2. Гранична река са Русијом је:

3. Регија је већим делом изолована високим планинским венцима.

4. Река Јангцекјанг припада сливу:

5. Клима већег дела Источне Азије је:
6. Која је највећа пустиња Источне Азије, у басену Тарим?

7. Каква је клима на Тибету?

8. На Тибету се јављају:

9. Који су значајни климатски чиниоци?

10. Пустиња Гоби и Такламакан су хладне пустиње.
11. Реке Источне Азије припадају сливовима:

12. Животиња прилагођена на услове какви владају у пустињи Гоби је:

13. Таримска река се улива у језеро:

14. У континенталном ободу регије заступљена је:

15. На простору Монголије и Кине налази се пустиња:
16. Унутрашњем сливу припада:

17. Најдужа, највећа и водом најбогатија река Азије је:

18. Које планине су знајачне у спречавању продора летњих монсуна са Индијског океана?

19. На крајњем југу регије је река:

20. Горњи токови реке Брамапутре припадају сливу Тихог океана.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста