Картографија – тест

Картографија – тест

Сличну проверу у Ворд формату погледајте на линку испод.

Картографија – тест

Резултат теста

1. Шта се од наведеног може користити за дигиталну географску базу података?

2. Страна света супротна југоистоку је

3. Географску мрежу чине

4. Обележи тачне одговоре

5. Рељеф се на карти представља методом
6. Штиклирај тачне одговоре

7. Која је од наведених ознака за север?

8. Ако је размер карте 1:300 000, колико цм на карти је 30км у природи?

9. Математички елементи карте служе за

10. Највећа географска ширина је ___90 степени.
11. Картографска мрежа

12. Штиклирај тачне одговоре

13. Размерник

14. Картографску мрежу чине

15. Штиклирај тачне одговоре:
16. На слици је рам или оквир.

17. Штиклирај тачан одговор.

18. Ситоразмерне карте

19. Штиклирај тачан одговор

20. Штиклирај тачан одговор.
21. Штиклирај тачне одговоре

22. Сви меридијани пресецају

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ