Картографија – тест

Картографија – тест

Резултат теста

1. Штиклирај тачан одговор.

2. Математички елементи карте служе за

3. Штиклирај тачан одговор.

4. Ако је размер карте 1:300 000, колико цм на карти је 30км у природи?

5. Топоними су

6. Који главни град се налази на 30степени 2 минута СГШ И 31 степен 21 минут ИГД

7. Штиклирај тачне одговоре:

8. Рам карте може бити

9. Коју географску ширину имају тачке северно од јужног пола, а јужно од екватора

10. Легенда

11. Кружница која се налази на једнакој удаљености од Северног и Јужног пола

12. Ako je dužina puta na karti 3 cm, a karta razmera 1: 100 000, stvarna dužina puta je

13. Најмању географску ширину имају тачке

14. Размерник

15. Воде се на карти означавају _________ бојом.

16. Ситоразмерне карте

17. Штиклирај тачне одговоре:

18. Дигитална картографија

19. Географску мрежу чине

20. На слици је

21. Ако је у Лондону 10 сати

22. Штиклирај тачан одговор

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ