Картографија – тест

Картографија – тест

Резултат теста

1. Размер карте

2. Која боја се користи за терен преко 500м се користи?

3. Штиклирај тачне одговоре

4. Ако је у Лондону 10 сати

5. Картографски знак са слике означава:
6. Штиклирај тачан одговор.

7. Жута и наранџаста боја се користе за терен од

8. На слици су приказани упоредници или паралеле.

9. Рам карте може бити

10. Обележи тачне одговоре
11. Ако је размер карте 1:300 000, колико цм на карти је 30км у природи?

12. Картографска мрежа

13. На слици су приказани меридијани или подневци.

14. Размерник

15. Легенда
16. На слици је рам или оквир.

17. Математички елементи карте служе за

18. Штиклирај тачне одговоре:

19. Картографску мрежу чине

20. Дигитална картографија
21. Ако је надморска висина Париза 33м, а релативна висина Мадрида и Пароза 634м, колика је надморска висина Мадрида?

22. Ситоразмерне карте

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ