Правопис – тест

Правопис – тест

Зависне реченице: намерне – тест

Номинатив, генитив, датив – тест

Правопис – тест (7. разред)

Резултат теста

1. Како пишемо вишечлане називе држава?

2. Како се пише становник Грчке?

3. Обележи тачно написане појмове!

4. Означи тачно написан назив улице!

5. Кликните на тачно написано именицу!
6. Повратна замена себе/се пише се одвојено од глагола.

7. Глас Х се обавезно чита и пише:

8. Кликните на тачно написану реченицу!

9. Исправно је:

10. Глагол "бити" у првом лицу једнине гласи:
11. Глагол "хтети" у перфекту мушког рода 1. лица једнине гласи:

12. Одрична речца "не" уз глаголе пише се

13. Ако је речца "не" срасла са глаголом, онда се:

14. Означи неколико тачно написаних глагола:

15. Проклитике и енклитике се пишу одвојено.
16. Кликни на правилан облик 3. лица множине презента!

17. Само један облик је исправан. Који?

18. Од именице Горан, изведи присвојни придев на -ов!

19. Које речи су тачно написане?

20. Урадио је то...
21. Суперлатив придева "јак" гласи

22. Присвојни придеви изведени од властитих именица на -ов, ев,-ин, пишу се:

23. Присвојни приђеви на -ски, шки, - чки, пишу се:

24. Напиши умањену именице "цвет"!

25. Изабери исправно написану реченицу!
26. Која је тачна језичка конструкција?

27. Када некоме кажете да вам је жао, ви сте се онда:

28. Ако неко почне реченицу са "ЈЕР", онда је то класично...

29. Како у дативу јд. гласи именица "књига"?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ