Хајдучки циклус песама: Мали Радојица – тест

Хајдучки циклус песама: Мали Радојица – тест

Ускочки циклус песама: Ропство Јанковић Стојана – провера

Реченица – тест

Ускочки циклус песама: Иво Сенковић и ага од Рибника – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Песма "Мали Радојица" припада:

2. Којом стилском фигуром почиње песма "Мали Радојица":

3. У којем граду шенлучи Бећир-ага:

4. Колико је заробљеника било у тамници турског аге:

5. "А сви плачу, један попијева" - ово је пример за:
6. Муке Малог Радојице су приказане кроз стилску фигуру:

7. Шта је подразумевала прва мука на коју је хајдук стављен:

8. Друго искушење за Малог Радојицу је било:

9. Како је изгледало треће мучење Малога Радојице:

10. "А каква је, да је Бог убије, од свију је и већа и љепша, љепотом је коло зачинила, а висином коло надвисила - стоји звека на врату ђердана, стоји шкрипа гаћа од сандала!" Овај облик казивања се назива:
11. Шта је ЈАГЛУК:

12. Зашто лепа Хајкуна покрива Малога Радојицу:

13. Особине Бећирагинице су (означи 4 одговора):

14. Колико времена Бећир-ага страхује од хајдучије Малога Радојице:

15. У којој сцени се види суровост освете Малога Радојице:
16. Хајкуна је покрштена и преименована у:

17. Којем књижевном роду припада песма "Мали Радојица":

18. Која особина не припада Малом Радојици:

19. Мали Радојица је:

20. Која народна пословица најбоље изражава идеју ове хајдучке песме:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста