Ускочки циклус песама: Ропство Јанковић Стојана – провера

Ускочки циклус песама: Ропство Јанковић Стојана – провера

Зависне реченице: месне – тест

Покосовски циклус песама: Смрт војводе Кајице – тест

Зависне реченице: временске – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Песма "Ропство Јанковић Стојана" припада песмама:

2. По историјским изворима Јанковић Стојан је био вођа српских ускока у Далмацији, али је његово име било:

3. Јанковић Стојан је ускок из:

4. У којем је граду тамновао Јанковић Стојан:

5. Јанковић Стојан тамницу дели са:
6. Тамновање је трајало:

7. БУЛА је:

8. У АРОВИМА живе:

9. На који су се дан ускоци избавили тамновања:

10. "Ој, Стојане, ЈАБУКО ОД ЗЛАТА; Снао Јело, НЕНОШЕНО ЗЛАТО!" Ова стилска фигура се зове:
11. Стојан и Илија су:

12. Шта значи израз АДАМСКО КОЛЕНО:

13. Шта је Стојан сазнао од мајке:

14. Дијалог Стојана се мајком се одвија:

15. "Вила гњездо тица ластавица, вила га је за девет година, а јутрос га поче да развија; долети јој сив-зелен соколе од столице цара честитога, па јој не да гњездо да развија." Ово је пример за стилску фигуру:
16. Како су сватови дочекали Стојана у његовом двору:

17. Ко препознаје Јанковић Стојана:

18. Како би се могао описати однос и сусрет Стојана са сестром:

19. Како је Стојан испратио сватове из свога двора:

20. Песма се завршава:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста