Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Гласови – тест

Акузатив – тест

Служба речи у реченици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Инфинитив је:

2. Означи помоћне глаголе у српском језику.

3. Сложени глаголски облици су:

4. Колико има глаголских облика за прошлост?

5. Инфинитив је личан глаголски облик.
6. Аорист имају:

7. Које реченице у имперфекту најчешће користимо?

8. Означи глаголе у плусквамперфекту.

9. Означи инфинитвну основу глагола ПЕЋИ.

10. Имперфекат имају:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ