Једначине са једном непознатом (напредни ниво)

Резултат теста

1. Решити следеће једначине: а) 5-|x|=-3 1/7+6 1/2; б) -3,2-|x|=-3 1/4; в) |x+2/3|=7/5.

2. Ако од разлике бројева x и 5/4 одузмемо збир бројева 5,1 и -3 1/2 добићемо број -2 3/5.Одредити број x.

3. Решење једначине -0,24:x=0,6 је:

4. Којем броју треба одузети број -7/5 да би се добио број 6,15?

5. Решити следећу једначину: 8,3-(3/10+(1-y+2 2/5)-7/5)=0,75-5 3/4
6. Решити следећу једначину: 3x-(4+x)=-2x-(7-3x)

7. Решити једначине: а) x∙(2 1/3-5 1/6)=-1 1/2 + 5/3; б) x:(-1 5/18-13/18)=-2,5+25/36

8. Две пријатељице су уштеделе 2400 динара. Пошто је прва потрошила 1/2 свог новца, а друга 3/4 свог новца, у каси су обе имале једнак део свог новца.Колико је новца на почетку имала свака пријатељица?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ