Suprotni brojevi i apsolutna vrednost celih brojeva – test

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Suprotni brojevi i apsolutna vrednost celih brojeva – test

Цели бројеви – утврђивање

Изрази са целим бројевима – тест

Одузимање целих бројева – тест

Сабирање о одузимање целих бројева – тест (6. р.)

Резултат теста

1. Kako zovemo brojeve koji su simetrično smešteni na brojevnoj pravoj u odnosu na nulu?

2. Označi tačno tvrđenje

3. Apsolutna vrednost broja -3 je...

4. Suprotni broj broja -6 je ...

5. Apsolutna vrednost broja 5 je
6. Poređaj po veličini sledeće brojeve, počevši od najmanjeg. 5, -3, 0, -6, 7

7. Odredi koje rečenice označavaju negativne cele brojeve.

8. Označi tačna tvrdjenja:

9. Odaberi cele brojeve z za koje važi ∣z∣=6

10. Neposredni sledbenik broja -5 je broj
11. Levo od tačke 0 na koordinatnoj pravoj smešteni su

12. Koji je celi broj suprotan broju –(–100)?

13. Suprotni brojevi su jednako udaljeni od 0.

14. Koji od ponuđenih brojeva ima najveću apsolutnu vrednost?

15. Koliko ima celih brojeva sa svojstvom |z|=3?
16. Označi sve negativne cele brojeve:

17. Označi sve negativne cele brojeve:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ