Граматика и правопис – тест

Граматика и правопис – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ 

и ОВДЕ

Резултат теста

1. Издвој уљеза.

2. Како се мењају везници?

3. Зарезом се морају одвојити...

4. У чему је разлика између граматике и правописа?

5. Која реченица је тачно написана (обрати пажњу на два правописна правила)?

6. Како се зове истакнути део у реченици Моја сестра, УЧЕНИЦА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, сутра нема наставу.

7. Напиши исправно облик инструментала личне заменице ја с предлогом.

8. Која реченица је тачно написана (обрати пажњу на ДВА правописна правила)?

9. Исправно је написано:

10. Која два наредна глаголска облика су нелична?

11. Правилно је написано:

12. Истакнута реч у реченици "СВИ су дошли у школу" је у служби субјекта.

13. Синоними су речи сличног или истог значења, а различитог облика.

14. Целе вечери размишљам о контролном задатку. (О) контролном задатку је падеж који се зове

15. Како се зове глаголски облик употребљен у реченици Сутра сви у биоскоп.

16. Истакнути појам у реченици "Скачемо ПО УЧИОНИЦИ" је у служби прилошке одредбе за начин.

17. Глаголски предикат мора бити у

18. Како се једним именом називају именице, заменице, придеви и бројеви?

19. Антоними су речи

20. У ком падежу је синтагма свој радни сто у реченици: Сео је за свој радни сто?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Н П
Провера знања је објављена: 14. фебруара 2022

Још тестова за Осми разред и Пети разред и Седми разред и Шести разред