Граматика и правопис – тест

Граматика и правопис – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ 

и ОВДЕ

Резултат теста

1. Која реченица је тачно написана (обрати пажњу на два правописна правила)?

2. Издвој уљеза.

3. Исправно је написано:

4. Зарезом се морају одвојити...

5. Како се мењају везници?
6. Истакнути појам у реченици "Скачемо ПО УЧИОНИЦИ" је у служби прилошке одредбе за начин.

7. Како се зове истакнути део у реченици Моја сестра, УЧЕНИЦА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, сутра нема наставу.

8. Синоними су речи сличног или истог значења, а различитог облика.

9. Истакнута реч у реченици "СВИ су дошли у школу" је у служби субјекта.

10. Антоними су речи
11. У чему је разлика између граматике и правописа?

12. Која реченица је тачно написана (обрати пажњу на ДВА правописна правила)?

13. Глаголски предикат мора бити у

14. Напиши исправно облик инструментала личне заменице ја с предлогом.

15. Правилно је написано:
16. Како се једним именом називају именице, заменице, придеви и бројеви?

17. Која два наредна глаголска облика су нелична?

18. Како се зове глаголски облик употребљен у реченици Сутра сви у биоскоп.

19. Целе вечери размишљам о контролном задатку. (О) контролном задатку је падеж који се зове

20. У ком падежу је синтагма свој радни сто у реченици: Сео је за свој радни сто?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ