Граматика и правопис – тест

Граматика и правопис – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ 

и ОВДЕ

Резултат теста

1. Која реченица је тачно написана (обрати пажњу на два правописна правила)?

2. Која два наредна глаголска облика су нелична?

3. Правилно је написано:

4. Исправно је написано:

5. Антоними су речи
6. Издвој уљеза.

7. Како се зове истакнути део у реченици Моја сестра, УЧЕНИЦА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, сутра нема наставу.

8. Истакнута реч у реченици "СВИ су дошли у школу" је у служби субјекта.

9. Како се мењају везници?

10. Истакнути појам у реченици "Скачемо ПО УЧИОНИЦИ" је у служби прилошке одредбе за начин.
11. Зарезом се морају одвојити...

12. Напиши исправно облик инструментала личне заменице ја с предлогом.

13. Како се једним именом називају именице, заменице, придеви и бројеви?

14. Целе вечери размишљам о контролном задатку. (О) контролном задатку је падеж који се зове

15. Која реченица је тачно написана (обрати пажњу на ДВА правописна правила)?
16. У чему је разлика између граматике и правописа?

17. Синоними су речи сличног или истог значења, а различитог облика.

18. Глаголски предикат мора бити у

19. Како се зове глаголски облик употребљен у реченици Сутра сви у биоскоп.

20. У ком падежу је синтагма свој радни сто у реченици: Сео је за свој радни сто?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ