Индустрија и географски простор

Индустрија и географски простор

1. ______ производи постројења за електране, електромоторе и електричне уређаје.

2. ________ индустрија се бави производњом хране и пића.

3. _____ металургија подразумева употребу угља при преради руде гвожђа и добијање челика.

4. ________ је привредна делатност која подразумева производњу енергије из различитих извора и њену дистрибуцију до потрошача.

5. У прерађивачку индустрију спада електроиндустрија.

6. Која индустрија обухвата производњу цигле, црепа, креча и цемента?

7. ________ индустрија се бави прерадом минералних сировина, као и сировина биљног и животињског порекла.

8. ______ је грана индустрије која се бави ископавањем руде из Земљине коре.

9. Како делимо индустрију према врсти производа?

10. Лака индустрија производи робу широке потрошње, као што је:

11. У екстрактивну индустрију спада:

12. ________ индустрија производи саобраћајне, грађевинске, пољопривредне и рударске машине.

13. _______ се бави топљењем руде како би се из ње извукао метал, као и првом прерадом тог метала у ваљаоницама и ливницама.

14. ________ је делатност у којој се машинским путем сировине прерађују у полупроизводе и готове производе.

15. _______ индустрија подразумева вађење минералних сировина тј. рудног богатства.

16. Познатији центри текстилне индустрије су:

17. Важнији центри за производњу обуће су:

18. ________ индустрија производи средства и материјале потребне у даљем процесу производње или готове производе.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста