Индустрија и географски простор

Индустрија и географски простор

1. У екстрактивну индустрију спада:

2. ________ је делатност у којој се машинским путем сировине прерађују у полупроизводе и готове производе.

3. _____ металургија подразумева употребу угља при преради руде гвожђа и добијање челика.

4. ________ индустрија се бави прерадом минералних сировина, као и сировина биљног и животињског порекла.

5. Лака индустрија производи робу широке потрошње, као што је:
6. У прерађивачку индустрију спада електроиндустрија.

7. ________ индустрија производи саобраћајне, грађевинске, пољопривредне и рударске машине.

8. ________ индустрија производи средства и материјале потребне у даљем процесу производње или готове производе.

9. Како делимо индустрију према врсти производа?

10. ______ производи постројења за електране, електромоторе и електричне уређаје.
11. Која индустрија обухвата производњу цигле, црепа, креча и цемента?

12. Познатији центри текстилне индустрије су:

13. ________ индустрија се бави производњом хране и пића.

14. _______ се бави топљењем руде како би се из ње извукао метал, као и првом прерадом тог метала у ваљаоницама и ливницама.

15. _______ индустрија подразумева вађење минералних сировина тј. рудног богатства.
16. ________ је привредна делатност која подразумева производњу енергије из различитих извора и њену дистрибуцију до потрошача.

17. ______ је грана индустрије која се бави ископавањем руде из Земљине коре.

18. Важнији центри за производњу обуће су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста