Зависне реченице – тест

Зависне реченице – тест

Синтагма – тест

Родови књижевних дела – тест (8.р.)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Издвој врсте зависних реченица.

2. Одреди врсту зависне реченице „Не може бити сетве где није било жетве.”

3. У следећем примеру, издвој зависну реченицу: „Није ми се јавио јер су телефонске везе у прекиду.”

4. Одреди врсту зависне реченице „Душа личи на мисли, јер мисли дају боју души.”

5. Изабери правилно написану реченицу:
6. Односне реченице могу вршити службу:

7. Одреди врсту зависне реченице „Император је рекао да је најтеже владати.”

8. Иако, мада и премда, су везници којих зависних реченица?

9. Одреди врсту зависне реченице „Док смо шетали по парку, посматрали смо како је дрвеће процветало.”

10. Из следећег примера издвој временску реченицу „Пре него што кажеш, размисли, када кажеш, стани иза тога.”
11. Одреди везнике узрочних реченица:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ