Геотектонски процеси на територији Србије

Геотектонски процеси на територији Србије

1. Јастребац и Кукавица су набране планине.

2. Динарске планине обухватају:

3. Динарске планине су:

4. Подриње, Поцерина и Тимочка крајина су:

5. Влашко-понтијски басен је простор:
6. Које све геотектонске јединице уочавамо у Србији?

7. Карпатско-балканске планине обухватају:

8. Вардарска зона је настала на контакту _______ и Српско-македонске масе.

9. ________ је дисциплина која проучава покрете и деформације у Земљиној кори.

10. Србија се налази у зони контакта _______ и Евроазијске тектонске плоче.
11. Копаоничке планине улазе у састав:

12. ______ су делови литосферних плоча који се налазе изнад воде.

13. Планине се налазе ______ од области низија.

14. Низије у Србији захватају __% територије.

15. Панонски басен је пре 16-11 милиона година био испуњен водом.
16. Српско-македонска маса захвата простор:

17. Који океан је одвајао Лауразију и Гондвану?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста