Талесова теорема (напредни ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић)

Талес и Талесова теорема

Резултат теста

1. Посматрати слику. Сијалица која је удаљена од пода 2m обасјава сталак за ноте висине 12dm.Сенка сталка обасјаног сијалицом се у потпуности пружа по поду.Врх сталка удаљен је од сијалице 1m.Одредити растојање између врха сталка и врха сенке сталка.

2. Одредити висину Ајфелове куле и Бурџ Калифе.

3. Према подацима са слике одредити дужину y.

4. Према подацима са слике одредити дужину x и y.

5. Углови са паралелним крацима су једнаки ако су оба оштра, оба права или оба тупа.Углови са паралелним крацима су суплеметни ако је један оштар, а други туп.
6. Неки ирационални бројеви конструишу се помоћу Питагорине теореме.

7. Да ли применом Талесове теореме можемо произвољну дату дуж поделити на три једнаке дужи?

8. Да ли применом Талесове теореме можемо конструисати дуж чији је мерни број дужине једнак производу мерних бројева дужина две дате дужи, ако је уз то дата и јединична дуж?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ