Грађа живих бића – тест

Грађа живих бића – тест

Резултат теста

1. Анатомију је у 17. веку проучавао:

2. Микроскоп је открио

3. Ћелије се деле на

4. На слици је

5. На слици је ћелија

6. Два система органа који регулишу рад читавог организма су

7. Темље за развој хирургије својим проучавањем анатомије су поставили

8. Грађа живих бића може бити спољашња и унутрашња.

9. На слици је

10. Ћелију је открио

11. Означи тачне одговоре.

12. За проучавање грађе живих бића се користи

13. На слици је

14. Ако је на окулару увеличање 10 пута, а на објективу 50 пута, колико је увеличање микроскопа?

15. Орган који потискује крв ка свим деловима тела је

16. Крвни судови су

17. Орган кроз који пролази само ваздух на путу до плућа

18. Обележи тачне одговоре

19. Једро је открио

20. Закључак да су делови биљака састављени од ћелија донео је

21. На слици је

22. Обележи тачне одговоре:

23. На слици је ћелија

24. Транспортни систем чине

25. Обележи тачне одговоре

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ