Физичка и хемијска својства супстанци – тест

Физичка и хемијска својства супстанци – тест

Органска једињења са кисеоником – тест

Оксиди – тест 7

Органска једињења – једињења угљеника – тест

Општа физичка и хемијска својства метала – тест

Резултат теста

1. Својства која описују начин на који се супстанца претвара у друге супстанце је:

2. Шта не важи за водоник?

3. Шта од наведеног не спада у хемијска својства супстанце? (више тачних одговора)

4. Чему служи узорак?

5. Корозија представља:

6. Која су тачна својства витамина Ц? (више тачних одговора)

7. Шта важи за физичка својства супстанце?

8. Агрегатно стање може бити:

9. Шта важи за шећер?

10. Заузима облик посуде у којој се налази и има сталну запремину. Реч је о:

11. Које физичко својство супстанце се одређује мерењем?

12. Шта је тачно за ацетон? (више тачних одговора)

13. Шта је супстанца?

14. Која слика представља гасовито агрегатно стање?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ