Физичка и хемијска својства супстанци – тест

Физичка и хемијска својства супстанци – тест

Органска једињења са кисеоником – тест

Оксиди – тест 7

Органска једињења – једињења угљеника – тест

Општа физичка и хемијска својства метала – тест

Резултат теста

1. Шта важи за физичка својства супстанце?

2. Која слика представља гасовито агрегатно стање?

3. Корозија представља:

4. Својства која описују начин на који се супстанца претвара у друге супстанце је:

5. Која су тачна својства витамина Ц? (више тачних одговора)
6. Шта од наведеног не спада у хемијска својства супстанце? (више тачних одговора)

7. Које физичко својство супстанце се одређује мерењем?

8. Чему служи узорак?

9. Заузима облик посуде у којој се налази и има сталну запремину. Реч је о:

10. Шта не важи за водоник?
11. Шта је супстанца?

12. Шта важи за шећер?

13. Агрегатно стање може бити:

14. Шта је тачно за ацетон? (више тачних одговора)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ