Uspon Evrope – test

Uspon Evrope – test

Резултат теста

1. Na karti je prikazano putovanje

2. Viljem Šekspir nije napisao

3. Na slici je delo slavnog slikara Leonarda da Vinčija

4. Manufaktura je

5. Delo u kom se u usta ludosti stavlja ljudska mudost napisao je:
6. Koje su teorije doprinele velikim geografskim otkrićima

7. Posledice velikih geografskih otkrića su

8. Osnivač protestantizma je

9. Ko je napisao "Božanstvenu komediju " i u pakao smestio i srpskog kralja Milutina?

10. Dva pokreta u kulturi i umetnosti koja su se zasnivala na stavljanju čoveka u središte intersovanja umetnika i naučnika i obnovi kulture po ugledu na antiku humanizam i renesansa.
11. Mecene su bili

12. Delo o propasti viteštva napisao je

13. Jedan od najkrvavijih verskih ratova u 17. veku bio je

14. Crkveni sud protiv jeretika koji je često sprovodio spaljivanja na lomači bio je

15. Protestantizam je nastao zbog
16. Novi vek je trajao

17. Do obala Amerike je prvi stigao

18. Koje stare civilizacije su nestale dolaskom Evropljana u Ameriku:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ