Припрема за пријемни испит

1. Допуни реченице тако да добијеш тачне тврдње везане за исхрану.
а) Марко је за вечеру имао бело месо и зелену салату. Такав тип исхране назива се
_______________________.
б) Неки организми попут бактерија и гљива хране се угинулим деловима биљака и животиња.
Такви организми су _____________________ и у пророди имају улогу ______________________.
в) Маслачак је биљка. Он се храни _____________________________, а тај процес назива се
___________________________.

2. Заокружи слово испред НЕТАЧНЕ тврдње везане за исхрану.
а) Жива бића користе супстанце из хране као материјал од кога ће сачинити нове делове
ћелија.
б) Код неких животиња варење се може одвијати и ван тела.
в) Биљке не могу користити храну коју су саме направиле, већ је праве само за животиње.
г) Неке животиње користе биљке у исхрани како би добиле енергију за обављање различи-
тих активности.

3. Наведи органе за дисање код следећих организама.
У језеру се могу наћи рибе попут клена и гргеча и оне имају _________________ за дисање.
На оближњој ливади инсекти попут лептира користе _____________________, системе цевчи-
ца којима узимају кисеоник. У земљи се могу наћи глисте које дишу _____________________
___________________, док биљке имају ситне отворе, ____________________, кроз које улази
кисеоник.

4. Дате речи разврстај тако да добијеш „формулу“ ћелијског дисања.
вода шећер хлорофил енергија кисеоник угљен-диоксид

5. Повежи организме са начинима излучивања.
пчела                                      органела за излучивање
бактерија                                транспирација
сунцокрет                               систем цевчица

6. Одреди о којим појмовима је реч и затим те појмове напиши на линије.
а) Конкретна мера заштите биљних врста у вештачки контролисаним условима.
_____________________.
б) Враћање врсте у природу након што је та врста претходно потпуно ишчезла.
_____________________.
в) Књиге на основу којих се може правити план како ће се нека врста заштити.
_____________________.

7. Заокружи слово испред тврдње која не описује ћелију.
а) Жива бића, без обзира на величину, изграђена су од ћелија.
б) Свака ћелија садржи наследни материјал.
в) Сви организми осим бактерија имају органеле.
г) Ћелије једног организма се међусобно разликују по грађи.

8. Дати су нивои организације вишећелијског организма. Поређај
нивое организације тако што ћеш да кренеш од најједноставнијег ка најсложенијем.
а) срце б) крвна ћелија в) жирафа г) крв д) крвни систем

__________________________________________________

9. Дате организме разврстај у табели тако што ћеш поред оговараућег појма уписати слово испред
организма.
а) жирафа б) амеба в) маслачак г) миш д) гљива ђ) јавор

аутотроф    ______________                                                            хетеротроф ____________________

10. Препознај о којим органима је реч, напиши на линијама како се
они зову.
1. Дуг орган у којем се завршава варење хране. Ту се уједно и упијају
сварене хранљиве материје. ______________________________
2. Кесаст мишићни орган у којем се вари храна помоћу сокова за
варење које сам производи. _______________________________
3. Храна се натапа пљувачком. _______________________________
4. Сакупља несварену храну и после је избацује. _________________
5. У облику је цеви и служи да спусти храну до кесастог ограна.
______________________________

11. Одговори на питање тако што ћеш заокружити Т (тачно) или Н (нетачно) за сваку тврдњу.
а) Сунђери немају нервни систем. Т Н
б) Бела крвна зрнца имају улогу да преносе кисеоник и угљен-диоксид. Т Н
в) Код биљака вода се преноси у два смера. Т Н
г) Праг дражи је најмања јачина неке дражи која је довољна да их наше чуло открије. Т Н
д) Инсекти имају затворен крвни систем. Т Н

12. У људском телу постоје три типа мишића:
а) ______________________; б) ______________________; в) ______________________.
Скелетни мишићи се за кости везују ______________________ (веза сачињена од везивног ткива).
Да ли срце, мишићни орган, ради под утицајем наше воље? _____

13. Дате речи разврстај тако да добијеш „формулу“ фотосинтезе.
А – вода Б – кисеоник В – угљен-диоксид Г – шећер

14. Заокружи слово Т уколико је тврдња тачна, односно Н ако је нетачна.
Јетра је жлезда која има улогу у процесу варења. Т Н
Органи који реагују на надражај су ефектори. Т Н
На дну трофичке пирамиде су потрошачи. Т Н
Број ћелија у организму се повећава ћелијском деобом. Т Н
Полне ћелије садрже упола мање ДНК од телесних. Т Н

15. Од понуђених тврдњи заокружи слова испред оних које су тачне.
а) Вируси нису на дрвету живота.
б) Живот на планети је настао пре око 4,5 милијарди година.
в) Организми чије ћелије имају организовано једро називају се еукарије.
г) Царство гљива обухвата и једноћелијске и вишећелијске организме.
д) Археје су праве бактерије.

16. Називе делова ћелије повежи са њиховом функцијом тако што ћеш на
линији поред објашњења уписати одговарајући број.
Учествује у стварању масти. _________________
Учествује у стварању протеина. ______________________
Учествује у стварању енергије. _________________
Садржи генетички материјал. _______________
„Довршава” обликовање супстанци. ______________________

17. Заокружи слово Т уколико је тврдња тачна, односно Н ако је нетачна.
Митозом настају нове телесне ћелије. Т Н
Хромозом је саграђен од ДНК. Т Н
Када поређамо парове хромозома по величини добијамо кариотип. Т Н
Мејоза има три фазе: мејоза I, мејоза II и интерфаза. Т Н