Кретање броја становника и њихов просторни размештај, природно кретање

Кретање броја становника и њихов просторни размештај, природно кретање

Кретање броја становника и њихов просторни размештај, природно кретање

 

Кретање броја становника и њихов просторни размештај, природно кретање II

1. По великој густини насељености се издвајају:

2. ______ становника је организовано прикупљање података о становништву које у одређеним временским размацима или по потреби спроводи једна држава.

3. Србија је имала највећи број становника:

4. Наука која изучава динамичке промене становништва зове се:

5. Од 1834. до 1910. године број становника Србије порастао је:
6. У Србији је изражен процес депопулације.

7. Општина _______ у Београду има највећу густину насељености.

8. Најмању густину насељености имају:

9. Пад густине насељености у Србији дешава се након:

10. Општина са најмањом густином насељености је:
11. ______ насељености становништва представља просечан број становника на површини одређеног подручја.

12. Које године је у Србији спроведен први велики попис?

13. Густина насељености на простору Републике Србије:

14. До Првог светског рата пописи становништва су спровођени на сваких __ година.

15. Између два светска рата спроведена су два пописа, 1921. и 1931. године. Србија је у том периоду ______ број становника.
16. Демографија проучава:

17. Густина насељености у Републици Србији је _______ просека за Европу (69 ст./км²).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста