Закон одржања механичке енергије при осциловању тела – тест

Резултат теста

1. Укупна механичка енергија клатна једнака је збиру његове кинетичке и потенцијалне енергије, тј. E=Ek+Ep.

2. Мерна јединица за енергију је:

3. Кинетичку енергију поседује тело:

4. Формула за гравитациону потенцијалну енергију је:

5. Ако тело не врши рад или се над њим не врши рад, укупна механичка енергија се не мења тј. важи Закон одржања механичке енергије.
6. Збир кинетичке и потенцијалне енергије изолованог тела је сталан. Реч је о:

7. Укупна механичка енергија осцилатора има сталну вредност током осциловања када су:

8. Када осцилатор неминовно губи енергију вршећи рад на савладавању силе трења и силе отпора средине, ради се о:

9. Укупна енергија механичког осцилатора који осцилује без трења је 10J.Ако је маса осцилатора 200g, одредити кинетичку енергију осцилатора у амплитудном положају.

10. Колико времена треба осцилатору да стигне од једног амплитудног положаја до другог ако је његова фреквенција 50Hz?
11. Дужина једног клатна је 16 пута већа од дужине другог.У каквом односу стоје периоди осциловања та два клатна?

12. Колико осцилација направи тело за 2 секунде ако његово кретање од равнотежног до амплитудног положаја траје 0,1 секунд?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ