Друштвено – географске одлике Србије

Друштвено – географске одлике Србије

Друштвено – географске одлике Србије II

1. Проценат неписменог становништва у Србији се у периоду од 1953.-2011. године:

2. Индустријализација и урбанизација условиле су пресељавање становништва у:

3. Према попису становништва из 2011. године, __% становништва се изјаснило да припада православној вероисповести.

4. Просечна старост становника Србије је _____ на сваком следећем попису становништва, почевши од 1948. године.

5. Србија има ______ природни прираштај.

6. Основни извори података о кретању броја, просторном размештају, етничком саставу и структурама становништва на некој територији добијају се из _____ становништва.

7. _____ структура становништва представља однос мушког и женског становништва у укупном броју становника.

8. Активно становништво у Републици Србији чини:

9. По проценама Републичког завода за статистику, просечна старост становника Србије 2018. године је износила:

10. Број становника у Србији се ______ у периоду од 1948. до 1991. године.

11. _______ структура становништва представља однос броја становника по одређеним старосним групама.

12. Велику густину насељености имају:

13. У етничкој структури Србије, након Срба, најбројнији су:

14. Мађари су већинско становништво у општинама на _______ Србије.

15. Према подацима из 2011. године, високо образовање је имало:

16. Кретање броја становника зависи од:

17. У Србији је већа заступљеност ______, него ______.

18. Од 1991. године надаље у Србији, број становника се ______.

19. Просторни распоред становништва Србије је:

20. Србија има регресивни тип полно-старосне пирамиде. Суженост полно-старосне пирамиде при основи указује на:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста