Стилске фигуре – тест

Стилске фигуре – тест

Правопис – тест

Гласови и гласовне промене – тест

Глаголска времена и начини – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Препознај стилску фигуру: МОРЕ ЖИВОТА.

2. Ломи се ваздух, и хуји и јечи.

3. Које три стилске фигуре препознајеш у следећим стиховима: ,,Све је шумно, сјајно и лије из грања / Светлост, ко падање неке беле кише / Маслинова шума у ​​даљини сања...''

4. У насловима песама ,,Светли гробови", ,,Крвава бајка" препознајемо:

5. Коју стилску фигуру уочаваш у примеру: ''Једна врата сва од злата, друга врата од бисера, трећа врата од шкерлета.''?
6. Овдје вас свако познаје и воли, а тамо нико познати вас неће.

7. Скраћено поређење или __________.

8. Напољу је снег као тег и никад неће стићи пролеће.

9. Високо шуме јабланови стари.

10. Као фина прашина у оку, ситан камен на дну ципеле.
11. На јави је душа моја богат сељак, весељак.

12. Коју стилску фигуру препознајеш у примеру: ''Иза последњих кућа налазило се велико храстово стабло.''?

13. ,,Морава нас вода одранила, нек Морава вода и сарани!

14. Препознај стилску фигуру: ... СЛИЧНО МОРУ

15. Други назив за контраст је антитеза.
16. Не плаши се једном кад снове пробуде кораци.

17. Ко два плава неба, ко два ведра дана.

18. Нит' те волим, нит' те мрзим.

19. Препознај стилску фигуру: МИРНО море.

20. Анђелија, моја ВЈЕРНА ЉУБО.
21. Мрмори поток испод врба старих.

22. Препознај стилску фигуру у одломку: "Велика Звездана Мајка пипну јој чело, пипну образе: горели су".

23. Препознај стилску фигуру у одломку: "То је још више уплаши. Образи звезде блистави су, али хладни".

24. Препознај стилску фигуру у одломку: "Звезда која је прва стигла на обалу језера чу некакв танани звук и зачуди се".

25. Искључиво у народним песмама, устаљени изрази или _________ _________.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ