Равномерно променљиво праволинијско кретање – тест

Резултат теста

1. Равномерно променљиво кретање је променљиво кретање код кога се брзина равномерно мења (повећава или смањује).

2. Када се брзина равномерно повећава, ради се о:

3. Када је у питању убрзано кретање, брзина и убрзање имају исти правац и исти смер.

4. Када је у питању успорено кретање, брзина и убрзање имају исти правац а супротан смер.

5. У току равномерног променљивог праволинијског кретања убрзање је стално, оно се не мења у току времена.
6. Брзина тела у одређеном тренутку назива се:

7. Tренутна брзина равномерно убрзаног кретања са почетном брзином дата је формулом:

8. Тренутна брзина равномерно успореног кретања дата је формулом:

9. Количник укупног пређеног пута и укупног времена кретања назива се средња брзина.

10. Пређени пут је једнак производу средње брзине и протеклог времена.
11. Крећући се равномерно променљиво тело од треће до пете секунде повећа брзину са 8 m/s на 10 m/s.Одредити убрзање тела.

12. Тело се креће брзином од 72 km/h и зауставља се у року од 5 s.Уколико се тело кретало равномерно променљиво, колико је било његово убрзање да би се оно зауставило у датом времену?

13. Тело се из мировања почело кретати равномерним убрзањем од 2m/s2.У некој посматраној секунди током кретања тело прелази пут од 5m.Колики пут је тело прешло од почетка кретања до посматране секунде?

14. Возећи се на ролеркостеру Мица и Добрица су кренули са десног врха из стања мировања равномерно убрзавајући 5 секунди прешавши пут дужине 50 m до подножја.Затим су се попели до левог врха крећући се равномерно успорено, прешавши исту дужину пута као и када су се спуштали.Интензитет убрзања при спуштању низ десну падину тобогана је исти као интензитет убрзања при прењању уз леви успон.Одредити колика им је брзина у тренутку када су се попели на леви део ролеркостера?

15. При тркању на краткој праволинијској стази аутомобил ферари има дупло веће убрзање од мерцедеса.Ако се при тркању од старта до циља оба аута крећу равномерно убрзано, одредити колико је пута прежени пут ферарија већи од пређеног пута мерцедеса у тренутку када ферари пролази кроз циљ?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ