Непостојано А и прелазак Л у О – тест

Непостојано А и прелазак Л у О – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи ТРИ речи у којима не долази гласовне промене прелазак Л у О:

2. Означи ТРИ именице средњег и женског рода у којима је непостојано А:

3. Одабери правилно написану реченицу:

4. Код именица мушког рода непостојано А јавља се у следећим падежима:

5. Означи ТРИ речи у којима је правилно означено непостојано А:

6. Непостојано А јавља се и у номинативу једнине придева мушког рода ( ХИТАН> ХИТНА). Означи ТРИ таква придева.

7. Означи ТРИ именице мушког рода у којима је непостојано А:

8. Код именица које се завршавају на: -лац глас Л се уочава у падежима:

9. Одабери ДВЕ правилно написане реченице:

10. Којим речима бисмо најбоље описали механизам гласовне промене непостојано А?

11. Означи ДВЕ тачне тврдње:

12. Код именица женског и средњег род непостојано А јавља се само у:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ