Непостојано А и прелазак Л у О – тест

Непостојано А и прелазак Л у О – тест

Сложенице – тест

Књижевност ( Први и Други светски рат) – тест

Стилска изражајна средства – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи ТРИ именице мушког рода у којима је непостојано А:

2. Означи ТРИ именице средњег и женског рода у којима је непостојано А:

3. Означи ТРИ речи у којима не долази гласовне промене прелазак Л у О:

4. Код именица женског и средњег род непостојано А јавља се само у:

5. Код именица мушког рода непостојано А јавља се у следећим падежима:
6. Означи ТРИ речи у којима је правилно означено непостојано А:

7. Одабери правилно написану реченицу:

8. Одабери ДВЕ правилно написане реченице:

9. Код именица које се завршавају на: -лац глас Л се уочава у падежима:

10. Којим речима бисмо најбоље описали механизам гласовне промене непостојано А?
11. Означи ДВЕ тачне тврдње:

12. Непостојано А јавља се и у номинативу једнине придева мушког рода ( ХИТАН> ХИТНА). Означи ТРИ таква придева.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ