Сложенице – тест

Сложенице – тест

Номинатив, генитив, датив – тест

Локатив – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи изведенице.

2. Реч УПИС је

3. Избаци уљеза.

4. Означи правилно написане сложенице.

5. Означи глагол који је према начину творбе сложена реч.

6. Означи сложеницу:

7. Реч ГОЛОБРАД је

8. Означи полусложеницу.

9. Сложене речи добијамо (означи тачне одговоре):

10. Означи придев који је према начину творбе сложена реч.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ