Сложенице – тест

Сложенице – тест

Номинатив, генитив, датив – тест

Локатив – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Сложене речи добијамо (означи тачне одговоре):

2. Означи сложеницу:

3. Означи глагол који је према начину творбе сложена реч.

4. Означи придев који је према начину творбе сложена реч.

5. Реч УПИС је
6. Означи правилно написане сложенице.

7. Означи изведенице.

8. Реч ГОЛОБРАД је

9. Избаци уљеза.

10. Означи полусложеницу.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ