Ćelija – test (7. razred)

Ćelija – test (7. razred)

Биологија: Грађа ћелије – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ 

Резултат теста

1. Nauka o ćelije se naziva ______________.

2. Koji od navedenih naučnika je posmatrao pluto i otkrio ćeliju?

3. Šta sadrži biljna ćelija životinjska ne sadrži?

4. Na površini svake ćelije je tanka opna koju nazivamo....

5. Koja je uloga Endoplazmatske mrežice?
6. Centri disanja i izvori energije u ćeliji su:

7. Važan, obavezni dеo eukariotske ćelije koji kontroliše i upravlja radom ćelije naziva se

8. Organele na kojima se vrši fotosinteza nazivaju se

9. Mitoza je dеoba telesnih ćelija.

10. Mejoza je dеoba telesnih ćelija.
11. Profaza je poslednja faza mitoze.

12. Hromosomi se nalaze u ekvatorijalnoj ravni.

13. Mejoza je redukciona deoba.

14. Kako se naziva faza sa slike?

15. Histologija je nauka o tkivima.
16. Skup ćelija čini ______.

17. Svi sistemi organa čine organizam.

18. Citologija je

19. Ćelija je

20. Tkivo je
21. Organele su

22. Protozoe su

23. Regeneracija je

24. Podela dupljara:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ