Ćelija – test (7. razred)

Ćelija – test (7. razred)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ 

Резултат теста

1. Podela dupljara:

2. Kako se naziva faza sa slike?

3. Mejoza je dеoba telesnih ćelija.

4. Histologija je nauka o tkivima.

5. Svi sistemi organa čine organizam.

6. Organele su

7. Nauka o ćelije se naziva ______________.

8. Važan, obavezni dеo eukariotske ćelije koji kontroliše i upravlja radom ćelije naziva se

9. Citologija je

10. Tkivo je

11. Profaza je poslednja faza mitoze.

12. Koja je uloga Endoplazmatske mrežice?

13. Na površini svake ćelije je tanka opna koju nazivamo....

14. Skup ćelija čini ______.

15. Hromosomi se nalaze u ekvatorijalnoj ravni.

16. Koji od navedenih naučnika je posmatrao pluto i otkrio ćeliju?

17. Šta sadrži biljna ćelija životinjska ne sadrži?

18. Centri disanja i izvori energije u ćeliji su:

19. Mitoza je dеoba telesnih ćelija.

20. Mejoza je redukciona deoba.

21. Ćelija je

22. Organele na kojima se vrši fotosinteza nazivaju se

23. Protozoe su

24. Regeneracija je

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ