Српска револуција и доба уставобранитеља (1804-1858) – тест

Српска револуција и доба уставобранитеља (1804-1858) – тест

Резултат теста

1. Након мира у Свиштову, султан Селим III је

2. Хаџи Мустафа Пашу су Срби упамтили као доброчинитеља и називали су га

3. Шта све од наведеног не спада међу узроке Првог српског устанка?

4. Први српски устанак је подигнут у

5. Која битка не спада међу битке првог српског устанка?
6. Поред вожда Карађорђа у Устаничкој Србији је постојао још један орган власти. Како се називао?

7. Када српски устанак прстаје да буде буна на дахије и прераста у рат против царске војске?

8. Попечитељства из времена Првог српскох устанка би била исто што су данас

9. Букурешки мир којим је Србима гарантовано да ће добити аутономију потписале су Русија и Турска. Које године је потписан тај мир?

10. Након гушења Првог српског устанка, против терора Сулејман-паше Скопљака, 1814 је подигао буну хаџи Продан Глигоријевић.
11. 1815. у Такову Други српски устанак је подигао кнез Милош Обреновић. Тада је наводно изјавио:

12. Милош је наредио убиство Карађорђа 1817. То је учинио да би сачувао мир са Турцима али и

13. Србија је стекла аутономију 1830. Документ којим је добила тај статус назива се.

14. Због трећег Хатишерифа кнез Милош је напустио Србију. То се догодило

15. Опозиција кнезу Милошу називала се једном речју
16. Протеравши из Србије кнеза Михајла, чланови Државног савета на власт доводе сина Карађорђа Петровића

17. Ко је творац Начертанија?

18. Шта је од наведеног Србија добила у време уставобранитеља?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ