Површина кружног прстена и кружног исечка (основни ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Површина кружног прстена и кружног исечка – тест (два нивоа)

Површина кружног прстена и кружног исечка (напредни ниво)

Резултат теста

1. Површина кружног исечка је површина ограничена с два полупречника и луком између крајњих тачака тих полупречника.

2. Формула за израчунавање кружног исечка је дата изразом:

3. Део равни између две концентричне кружнице назива се кружни прстен.

4. Формула за израчунавање кружног прстена дата је изразом:

5. Израчунати површину кружног исечка датог на слици.
6. Израчунати површину кружног прстена према подацима са слике.

7. Израчунати обим и површину кружног исечка ако је дат полупречник круга r=8cm и дужина кружног лука l=10cm.

8. Израчунати површину кружног прстена ограниченог концентричним круговима чији су пречници 10cm и 12cm.

9. Полупречник круга је r=3cm.Израчунати површину кружног исечка с централним углом 60°.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ