Географске одлике Океаније

Географске одлике Океаније

Океанија

1. Које острвске групе чине Океанију?

2. Доминантна религија је:

3. Маријански ров је највећа дубина светског мора.

4. Острво Фиџи и Нова Каледонија припадају Микронежанским острвима.

5. Најзначајније биљне заједнице су:
6. Која од наведених животиња је ендемична за Океанију?

7. Острва Океаније су по пореклу:

8. Маршалска и Маријанска острва припадају:

9. Океанију карактерише:

10. Све земље Океаније су привредно неразвијене, осим Новог Зеланда.
11. У колико острвских група је подељена Океанија?

12. Најзаступљенији климатски тип у Океанији је:

13. Океанија се налази у средишњем и јужном делу:

14. Најпознатија Полинежанска острва су:

15. Како се називају кружна, корална острва?
16. 80% становништва чине:

17. Највећа заслуга за истраживање и картографирање острва Океаније припада:

18. Океанија је заједнички назив за:

19. Најпознатија континентална острва Океаније су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста