Kreiranje vektorske grafike – test za 7. razred

Kreiranje vektorske grafike – test za 7. razred

Rad sa tekstom – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Vektorsku grafiku grade različiti geometrijski elementi.

2. U programima za obradu vektorske grafike moguće je:

3. Vektorska grafika predstavlja način prikazivanja slike pomoću piksela.

4. U programu Inkscape moguće je promeniti redosled označenih objekata korišćenjem opcija iz menija Object.

5. Objekat možemo:
6. Prilikom prtiskom strelica na tastaturi objekat se pomera u željenom smeru za koliko piksela?

7. Ako kliknemo na dvostrane strelice u uglovima selektovanog objekta istovremeno menjamo i širinu i visinu objekta.

8. Objekte možemo da modifikujemo koristeći opciju:

9. Da bismo menjali broj uglova i dodavali nove čvorove neophodno je da objekte pretvorimo u putanje.

10. U programu Inkscape moguće je kreirati objekat uklapanjem jednog ili više postojećih objekata.
11. Načini kombinovanja mogu biti:

12. Selektovani objekat možemo kopirati sa tastature na sledeći način:

13. Selektovani objekat brišemo sa tastature uz pomoć kog tastera:

14. Proces kojim fotografiju/sliku pretvaramo u vektorski crtež, grafički format koji ne gubi kvalitet prilikom uvećavanja nazivamo:

15. Koristeći koju opciju možemo pretvoriti rastersku sliku u vektorsku sliku?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ