Funkcije, definisanje funkcije – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Funkcije su grupе naredbi koje se izvršavaju samo kada ih:

2. Funkcija, na svom ulazu, preuzima jedan ili više parametara, a na izlazu nam daje jedno ili više rešenja.

3. Funkcijama moramo da predamo početnu informaciju, a one posle proračunavaju i vraćaju određeni rezultat.

4. Pajton u sebi poseduje?

5. Ugrađene funkcije ne možemo, po potrebi, pozvati da nam izračunaju neku vrednost.
6. Komanda za funkciju zaokruživanje vrednosti je?

7. Komanda math.sqrt ima zadatak da:

8. Komanda abs ima zadatak da:

9. Komanda max ima zadatak da:

10. Često će biti potrebno da sami napravimo funkciju koja će obavljati neki konkretan zadatak. Tada mi definišemo funkciju, a onda je, po potrebi pozivamo.
11. Jedna funkcija može imati samo jedan rezultat.

12. Ukoliko želimo da nađemo uz pomoć funkcije maximum brojeva 2 i 5 to ćemo uraditi na sledeći način:

13. Kada definišemo funkciju?

14. Šta će biti rezultat izvršavanja koda sa slike?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ