Toплотне појаве – систематизицаја

Toплотне појаве – систематизицаја

Резултат теста

1. Појава ширења тела при загревању назива се:

2. Термичко ширење тела може бити ___________ или запреминско.

3. ___________ је физичка величина која описује степен загрејаности тела.

4. Температура се означава словим _____.

5. Основна јединица температуре је:
6. Температура у степенима Целзијуса се обележава са:

7. Вода показује особину да када се загрева од 0 до 4 степена Целзијуса запремина јој:

8. Када се загреје преко 4 степена Целзијуса запремина воде:

9. Ако гас може слободно да се шири његова запремина се при загревању:

10. Топлота је један од видова енергије тела.
11. Енергија коју тело прими или отпусти у топлотним процесима назива се __________ топлите.

12. Количина топлоте се обележава са ____ , а јединица се обележава словим ____.

13. Специфичну топлотну капацитативност означавамо словов:

14. У капљици воде налазе се зрна поленовог праха које су много мање од молекула воде.

15. Молекули супстанце непрекидно се хаотично крећу. Такво кретање се назива топлотно или ________ кретање.
16. Једначина топлотне равнотеже или топлотног баланса гласи:

17. ________ је појава да се супстанције мешају без икаквих спољних утицаја.

18. Неуређено (хаотично) кретање честица назива се:

19. Што је кретање молекула брже, то је унутрашња енергија мања.

20. Температура карактерише унутрашње стање тела.
21. Топлота је онај део унутрашње енергије која се са тела ниже температуре преноси на тело више температуре-

22. Водоник је гас, који на 20 К прелази у течност, а на 14 К постаје чврст. Одреди температуру у Целзијусовој скали на којима водоник мења своја агрегатна стања.

23. Температура 1,5 l воде се променила са 20 степени Целзијуса на 35 степени Целзијуса. Колика количина топлоте је предата води?са

24. Колика је била температура воде масе 12 кг непосредно пре почетка њеног хлађења ако ослобођена количина топлоте при хлађењу до температуре 27 степени Целзијусових износи 1512 kJ?

25. Колика количина топлоте ће се утрошити при загревању воде масе 3 кг од 3о степени Целзијусових до 45 степени Целзијусових?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ