Кретање – тест

Кретање – тест

Резултат теста

1. Јабука пада са гране. О ком кретању је реч?

2. Код ког, од понуђених кретање, почетна брзина мора бити једнака нули?

3. Код успореног кретања вектори брзине и убрзања имају...

4. Маја је испустила кључеве са терасе. После две секунде они су били на земљи. Колика је висина на којој се Маја налази?

5. Аутобус полази са станице и равномерно убрзава. О ком кретању је реч?
6. Код променљивог праволинијског кретања тело се:

7. Код променљивог кретања:

8. Напишите ознаку и мерну јединицу убрзања код променљивог праволинијског кретања.

9. Убрзање тела је:

10. Означите тачну једначину исписану доле:
11. Тело које пустимо да пада са висине, креће се:

12. Тело које за 5 s промени брзину за 15 m/s има убрзање:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ