Правопис, 7.р. (годишња провера, 2. део)

Правопис, 7.р. (годишња провера, 2. део)

Граматика – годишња провера знања

Правопис, 5.р. (годишња провера, 2. део)

Језичка култура, 7.р. (годишња провера)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. У којем примеру се уочава грешка када је реч у употреби заграда као правописног знака:

2. Исправни облици императива би били:

3. Означи исправно написане примере:

4. У којој реченици нема грешака када је реч о глаголском облику презента:

5. Исправни облици радног глаголског придева су:

6. СПЦ је скраћеница за:

7. Која реченица има правописну грешку када је реч о употреби запете:

8. Означи исправно написане глаголске облике (футур I):

9. Тачка са запетом:

10. Која реченица је правописно исправна:

11. У којем примеру интерпункцијски знак две тачке није правилно употребљен:

12. Која реченица нема правописну грешку:

13. Који облици глаголског прилога садашњег су исправни:

14. Ако глагол у инфинитиву гласи ПОЗНАВАТИ, његов глаголски прилог садашњи ће гласити:

15. Монета Европске уније:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста