Правопис, 7.р. (годишња провера, 2. део)

Правопис, 7.р. (годишња провера, 2. део)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. У којем примеру се уочава грешка када је реч у употреби заграда као правописног знака:

2. Означи исправно написане примере:

3. Која реченица нема правописну грешку:

4. Која реченица је правописно исправна:

5. Тачка са запетом:

6. СПЦ је скраћеница за:

7. Исправни облици императива би били:

8. Који облици глаголског прилога садашњег су исправни:

9. Која реченица има правописну грешку када је реч о употреби запете:

10. У којој реченици нема грешака када је реч о глаголском облику презента:

11. У којем примеру интерпункцијски знак две тачке није правилно употребљен:

12. Монета Европске уније:

13. Ако глагол у инфинитиву гласи ПОЗНАВАТИ, његов глаголски прилог садашњи ће гласити:

14. Исправни облици радног глаголског придева су:

15. Означи исправно написане глаголске облике (футур I):

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста