Правопис, 5.р. (годишња провера, 2. део)

Правопис, 5.р. (годишња провера, 2. део)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Означи пример у којем је ЦРТА правилно употребљена:

2. Само једна реченица има исправно употребљену запету - означи је:

3. Исправно написани географски појмови су:

4. Који бројеви нису исправно написани:

5. Она ће сутра доћи и суочити се са непријатељом. Када би се глаголи из датог примера ставили у одричан облик, реченица би изгледала овако:

6. Означи исправно написане датуме:

7. Означи исправно написане примере када је реч о писању речце НЕ:

8. У којем је примеру заменица ВИ правилно употребљена:

9. Који облик суперлатива придева ВИСОК је исправан:

10. Означи неисправно написане примере:

11. Који суперлативи придева нису исправно написани:

12. Ако би се уместо наводника употребила ЦРТА, следећи пример би овако био исправно написан: "Шта ћемо сада да радимо?", упита несташан Невен.

13. Ако јак град __________, цео овогодишњи род малина ће да _________. Празна места требало би овако допунити глаголима:

14. Који пар речи није правописно исправан:

15. У којем примеру запета није правилно употребљена:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста