Правопис, 5.р. (годишња провера, 2. део)

Правопис, 5.р. (годишња провера, 2. део)

Језичка култура, 5.р. (годишња провера)

Граматика, 6.р. (годишња провера, тест 1)

Језичка култура, 8.р. (годишња провера)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Ако јак град __________, цео овогодишњи род малина ће да _________. Празна места требало би овако допунити глаголима:

2. Ако би се уместо наводника употребила ЦРТА, следећи пример би овако био исправно написан: "Шта ћемо сада да радимо?", упита несташан Невен.

3. Означи исправно написане примере када је реч о писању речце НЕ:

4. Исправно написани географски појмови су:

5. Који пар речи није правописно исправан:
6. Који суперлативи придева нису исправно написани:

7. У којем је примеру заменица ВИ правилно употребљена:

8. Само једна реченица има исправно употребљену запету - означи је:

9. Који бројеви нису исправно написани:

10. Означи пример у којем је ЦРТА правилно употребљена:
11. Који облик суперлатива придева ВИСОК је исправан:

12. Означи неисправно написане примере:

13. У којем примеру запета није правилно употребљена:

14. Она ће сутра доћи и суочити се са непријатељом. Када би се глаголи из датог примера ставили у одричан облик, реченица би изгледала овако:

15. Означи исправно написане датуме:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста