Дељивост бројева – тест (6.разред)

Дељивост бројева – тест (6.разред)

Deljivost brojeva – test

Резултат теста

1. Да ли је број 99 718 дељив и бројем 2 и бројем 3?

2. Да ли је број 60 714 дељив са 3?

3. Да ли је број 22 996 дељив са 9?

4. Који од датих бројева није непаран?

5. 40 500 је дељив и са 2 и са 3.
6. Број је дељив са 4 ако му је

7. Које цифре можеш да напишеш уместо * тако да важи 3|2*5

8. Који је највећи четвороцифрени број дељив са 3?

9. Број 20 202 је дељив са

10. Обележи бројеве који НИСУ дељиви са 3
11. Обележи СВЕ бројеве који дељиви и са 2 и са 3.

12. Обележи СВЕ бројеве који дељиви и са 5 и са 9.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ