Poljoprivredna tehnika – test (6.r.)

Poljoprivredna tehnika

Резултат теста

1. Upotreba poljoprivrednih mašina omogućava da se od poljoprivrednih kultua dobija veća i kvalitetnija količina proizvoda.

2. Poljoprivredne mašine omogućavaju čoveku da obavlja pslove: (ima više tačnih odgovora)

3. Poljoprivredne mašine omogućavaju čoveku da obavlja pslove: (ima više tačnih odgovora)

4. Poljoprivreda grane su: (ima više tačnih odgovora)

5. Mere koje obezbeđuju bolje uslove za uzgoj poljoprivrednih kultura nazivaju se:
6. Poljoprivredna grana goja se bavi uzgojom povrća je:

7. Poljoprivredna grana goja se bavi uzgojom voća je:

8. Poljoprivredna grana goja se bavi uzgojom žitarica je:

9. U agrotehničke mere spadaju (ima više tačnih odgovora):

10. Poljoprivredna grana goja se bavi uzgojom stoke je:
11. Poljoprivredna grana goja se bavi uzgojom vinove loze je:

12. Mašine za obradu zemljišta (ima više tačnih odgovora):

13. Najznačajniija poljrivredna mašina je:

14. Na slici je prikazano:

15. Mašine koje služe za usitnjavanje zemljišta
16. Na kojoj slici je prikazan raznosač đubriva:

17. Na kojoj slici je prikazana drljča:

18. Na kojoj slici su prikazani plugovi:

19. Oranje zemljišta se obavlja u: (ima više tačnih odgovora)

20. Mašine za sijanje mogu biti: (ima više tačnih odgovora)
21. Na kojoj slici je prikazan kombajn:

22. Poljoprivredna mašina koja obavlja ljetnju žetvu naziva se _________.

23. Mašine za transport su: (ima više tačnih odgovora)

24. Na kojoj slici je prikazan elevator:

25. Mašine zazaštitu biljaka: (ima više tačnih odgovora)
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ