Пољопривреда и животна средина

Пољопривреда и животна средина

Појам привреде, привредна делатност и привредни сектори

1. Из Азије потиче:

2. Изворно подручје културе са фотографије изнад је:

3. Изворно подручје кромпира је Јужна Америка.

4. Пољопривреда може изазвати велике промене у простору.

5. Развијене државе користе ______ простор за пољопривредне делатности.
6. Под утицајем ________ и ________ пољопривредне површине се непрекидно смањују.

7. Како пољопривреда утиче на животну средину?

8. Обнављање

9. Привреда обухвата:

10. Шумарство припада примарном привредном сектору.
11. Да ли животињски свет, геолошка грађа и рељеф утичу на развој привреде?

12. Научно-технолошке одлике не утичу на развој привреде.

13. ________ је привредна делатност која обухвата обраду земљишта, узгој биљака и домаћих животиња.

14. Пољопривреда обухвата:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста