Троугао – утврђивање

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Trougao – (vrste, uglovi trougla, površina, stranice, podudarnost…) – testovi

Троугао – тест

Резултат теста

1. Кружница која садржи сва три темена троугла назива се?

2. Троугао чији су унутрашњи углови 55°, 65°, 60° је.

3. Две странице троугла су a = 4 cm и b = 7 cm. За трећу страницу троугла важи:

4. Унутрашњи угао троугла и њему одговарајући спољашњи угао су ______ _________ углови.

5. Ако је угао при врху једнакокраког троугла једнак 80°, онда је мера углова на основици тог троугла? Упиши само број без ознаке за степен.
6. Тачка у којој се секу симетрале сва три унутрашња угла троугла, назива се:

7. Обим једнакостраничног троугла је 12 cm. Дужина странице тог троугла је:

8. Ако је један спољашњи угао троугла 100˚, колико степени износи његов унутрашњи угао?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ