Троугао – утврђивање

Троугао – утврђивање

Резултат теста

1. Обим троугла представља збир свих:

2. Мере два спољашња угла троугла су 140° и 70°. Мера трећег спољашњег угла троугла је:

3. Ако су странице троугла ABC: a=5cm, b=9cm, c= 6cm, онда је:

4. Центар описане кружнице троугла налази се у пресеку:

5. Обим једнакостраничног троугла је 12 cm. Дужина странице тог троугла је:

6. Троугао који има тачно две једнаке странице назива се?

7. Тачка у којој се секу симетрале сва три унутрашња угла троугла, назива се:

8. Троугао чији су сви унутрашњи углови 60°, 60°, 60° је ...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ