Transport supstanci kroz biljku

Transport supstanci kroz biljku

1. Označiti nevaskularnu biljku:

2. _________ je proces izlučivanja vode u vidu vodene pare.

3. Provodni snopići se sastoje od:

4. Označiti funkcije korena:

5. ________ transportuje vodu i mineralne materije od korena ka listu.

6. Elementi ksilema su:

7. Koren, stablo i list su:

8. Kako se naziva proces odavanja vode u vidu vodenih kapljica?

9. Od korena ka listovima provode se:

10. Floem je građen od:

11. Označiti reproduktivni biljni organ:

12. Sila koja potiskuje vodu u nadzemne delove biljke naziva se _______ pritisak.

13. U kojim organelama se obavlja fotosinteza?

14. Ksilem je građen od mrtvih ćelija sa odrvenelim zidovima.

15. Hranljive materije se provode od ______ ka svim delovima biljke.

16. Biljke u procesu _______ same sebi stvaraju hranu.

17. Fotosinteza je proces u kom biljke koriste energiju svetlosti Sunca, _______ i vodu, pri čemu stvaraju _______ i kiseonik.

18. U kojoj zoni korena se vrši upijanje vode sa rastvorenim mineralnim materijama?

19. Biljke koje žive u vodi:

20. Kako se naziva posebno tkivo koje je kod biljaka zaduženo za transport supstanci?

21. Koren upija vodu i mineralne materije iz zemljišta, koje putem stabla bivaju transportovane do ______.

22. Seme je vegetativni biljni organ.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста