Једначине; Неједначине са једном непознатом ( нивои)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Неједначине са једном непознатом (напредни ниво)

Линеарне једначине с једном непознатом

Резултат теста

1. Решити неједначине: а)(12,6-x)+15,1>18,7; б) |x+ 1 1/8| 7 1/2

2. Решити неједначину: -3/4:2 1/2- (2 1/3-(7/9-1 1/6∙x)):2 1/3>-1

3. Који елементи скупа S={-21/2, -4, -1/2, 0, 8/3, 11/2} припадају скупу решења неједначине: -4∙x+3/7≥17/7

4. Одредити највећи цео број који задовољава неједначину 4 1/2∙ (1 3/4∙x-2 1/5)≤-2 7/10.

5. Решење неједначине x:4,4<-0,6 је:
6. Решити неједначину:(1 1/3 – 2 1/4)∙(-2 2/11∙x)≥-2

7. За које вредности променљиве m вредности израза -4/35∙m-2 није већа од -3/70?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ