Линеарне једначине с једном непознатом

Линеарне једначине с једном непознатом

Резултат теста

1. Одреди непознату. a+5=9 ( упиши само број)

2. Одреди непознату: -2y=12 (упиши само број)

3. Одреди непознату : 3x - 6 = 7x +2 (упиши само број)

4. Провери је ли x = -2 решење једначине x - 10 = -12

5. Реши једначину: -3x=4
6. Решите следећу једначину: 3m - 1= m + 9 (упиши само број)

7. Одреди непознату -4x= -32

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ