Музика античких цивилизација, средњег века и ренесансе – тест

Музика античких цивилизација, средњег века и ренесансе – тест

Резултат теста

1. Романса, балада и кач су свирали:

2. „Псалми” су религијске песме које су изводили

3. Из које античке цивилизације потичу два велика епа "Рамајана и Махабхарата"?

4. Како се називају први нотни знаци?

5. Шта је измислио Гвидо из Ареца у средњем веку?
6. Како се назива збирка песама коју је Папа Гргур Први направио?

7. Трубадури су:

8. Хор се први пут у историји појавио у

9. Мотет, миса и мадригал су музичке форме из:

10. Јован Дамаскин је написао књигу и сакупио духовне напеве из
11. Орландо ди Ласо и Ђовани да Палестрина су композитори из:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ