Епске песме о Марку Краљевићу – тест

Епске песме о Марку Краљевићу – тест

Драма – тест

“Избирачица“, Коста Трифковић

Глаголи и глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи Маркове помоћнике.

2. Како се зове ковач коме је Марко одсекао руку?

3. Одреди стилску фигуру у стиху : ,, Како га је лако ударио, искиде му из рамена главу ”

4. Коју карактеристику од понуђених има Милош Обилић у песми Марко Краљевић и вила?

5. Кад на мегдану погуби "од себе бољега", Марко:
6. Зашто Марко није одмах могао да иде на мејдан са Мусом?

7. Марков отац био је:

8. Док Шарац трчи ка Косову, из копита сева жива ватра. Из ноздрва лиже модар пламен. Која стилска фигура је употребљена?

9. Свадбарина је:

10. Епске песме приказују Марка Краљевића:
11. Предавања о Марку Краљевићу спадају у:

12. Означи све тачне тврдње!

13. Марко Краљевић и вила Равијојла су:

14. Стих од 10 слогова, са паузом после четвртог слога, назива се

15. По народном предању Марко је живео ______ година.
16. Марко се борио:

17. Препознај песму на основу одломка: ''Та ти за то и одавно знадеш: ко с' удаје, тридесет дуката; ко се жени, тридест и четири; ти се видиш јунак од мејдана, није квара да стотину дадеш!''

18. Шта означава мегдан?

19. Који јунак изговара следеће стихове? ''А ја ти се уклонити нећу ако т' и јест родила краљица на чардаку, на меку душеку, у чисту те свилу завијала, а злаћаном жицом повијала, одранила медом и шећером...''

20. Побратим је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ